Laai...

Hierdie aktiwiteite word deur privaat persone aangebied en is nie deel van die skool nie. Dit word dus nie in die skoolfooie ingesluit nie. Fooie is direk betaalbaar aan afrigters. Skoolaktiwiteite soos netbal, hokkie, krieket en TAU rugby kry egter voorkeur.


Oefentye

  • Privaat en word gereel buite skool verband.

Algemeen

Die volgende aktiwiteite word aangebied by Laerskool Horison, maar weens Covid 19 regulasies word alles tans gestaak tot verdere kennisgewing.

  • Kleuter Gimnastiek : Anneline van Noordt : 083 462 6566 : Saal
  • Ballet : Karen v.d. Westhuizen: 082 722 8480 : Saal : karenati@vodamail.co.za
  • Playball : Jeanine Roux : 082 687 3379 : Tennisbaan of veld : info@playball-florida.com
  • Judo : Danie Bruwer : 072 685 8441 : Saal : kjkjudo@iburst.co.za
  • Mini-Skaak : CJ Breytenbach : 082 563 3430 : Me. M. Prinsloo se klas
  • Rugga-Kids : Garreth Cogill : Michael Burns : 082 344 5797 / 082 781 0506 : Veld : enrischeun@gmail.com
  • Top Tennis : Hano Botha : 083 234 6603 : Tennisbaan by die skool : info@toptennis.co.za
  • Gholf
  • Moderne danse (Modern, Tap, Hip hop) : Kara – Lynn van Rooyen : 072 337 3940 : Saal en Personeelkamer