Laai...

Op 13 April 1970 open die skool onder leiding van die waarnemende hoof mnr. JA Vermaak, met 421 ingeskrewe leerders. Veertien onderwysers en een sekretaresse aanvaar diens.


 • Op 1 Mei 1970 aanvaar ʼn tweede sekretaresse ook diens. Die openingseremonie word in die opelug gehou, aangesien die saal nog nie voltooi was nie.
  • Die eerste skoolkomitee word op 10 Junie 1970 gekies – mnre. HJR Colyn, CP Cornelissen, FJ de Villiers, VPB Horne JC Olivier (Sekretaris), NJ Richter (Ondervoorsitter) en ds. DJ Theron (Voorsitter).
  • ʼn Groot behoefte aan saalgordyne en stoele het bestaan en die eerste funksie op 8 Augustus 1970 word gehou, met die doel om hiervoor fondse in te samel en dit vind plaas in die vorm van ʼn stapwedstryd.
  • 7 November 1970 was een van die eerste groot mylpale in die geskiedenis met die amptelike ingebruikneming van die skool wat deur dr AJ Kotze, Direkteur van Onderwys waargeneem is.
  • ʼn Skooldragkomitee werk aan ʼn nuwe skooldrag en skoolwapen, wat dan ook gedurende 1970 beslag kry en in gebruik geneem word.
 • Die eerste permanente skoolhoof, mnr. HJP Duvenage, aanvaar diens aan die begin van die derde kwartaal 1971.
  • ʼn Voortrekkerkommando van 40 lede word in Augustus gestig, met die hoofkommandant, mnr. HJP Duvenage.
  • Die tuinuitleg word afgerond deur ʼn massa boomplantdag.
 • Operettes: 1973 Rosalie.
 • 1975 Taalfeesjaar. Laerskool Horison lewer ʼn besondere bydrae deur onder andere ʼn uitstalling van Afrikaanse lektuur aan te bied. ʼn Hoorbeeld waaraan ʼn groot gedeelte van die leerders deelneem, word aangebied (geskryf deur mnr. P Erasmus en opgevoer onder leiding van me E de Kock).
 • 1977: Ponkie en sy donkie.
 • 1982: Zurika.
  • Uitbreiding van die bestaande skoolgebou vind in 1982 plaas met die byvoeging van twee klaskamers in die Langenhovenblok asook ʼn laboratorium en twee klaskamers in die Totiusblok.
 • ʼn Veiligheidsheining word in 1983 aangebring. As gevolg van die langdurige droogte en die gevolglike behoefte aan water vir die instandhouding van die skoolterrein is in 1983 ook ʼn boorgat gesink, wat ʼn beduidende bydrae lewer om die waternood te verlig.
 • Mnr. HJP Duvenage tree op 30 Junie 1984 af, na ʼn dienstyd van 13 jaar aan Laerskool Horison. Die saal is ook na hom vernoem.
  • Mnr. PGL Grobler word aangestel as nuwe hoof op 1 Augustus 1984.
  • Gedurende die laaste termyn van 1984 word die kantoorkompleks herbeplan en ingerig vir die adjunkhoof en die departementshoofde wat kantore nodig het.
  • ʼn Kantoor word ook vir die hulpdienste ingerig.
  • Die sportterrein word ook in 1984 ten volle herbeplan en uitgebou en die projek hou groot voordele in vir alle sportsoorte.
 • In 1988 word ʼn nuwe mediasentrum en wetenskap-laboratorium aangebou.
  • In 1988 word ʼn Hugenote Herdenkprogram en Groot Trekse sestigste bestaansjaar gevier.
  • In 1988 word die landsvlag se sestigste bestaansjaar gevier.
 • Die eerste rekenaar word in 1989 by die skool geïnstalleer en die geboue word opgeknap.
 • 1991: ʼn Lied in my hart.
  • 1991: Die stad Roodepoort skenk ʼn vlag aan die skool ter viering van sy een en twintigste verjaarsdag.
  •  ʼn Kleuterskool begin amptelik onder leiding van Dr. Grobler.
 • Op 11 Maart 1992 word die skool amptelik as `n Model C-skool verklaar.
 • Op 31 Maart 1996 word ons deur die nuwe wetgewing weer as ʼn staatskool verklaar.
 • In Augustus 1997 word die rekenaarsentrum ingewy. Die skolewet word in 1997 aanvaar en geïmplementeer wat insluit dat die Bestuursliggaam verander na die Beheerliggaam.
 • In April 2000 vier die skool sy 30-jarige bestaansjaar op gesellige wyse. Revue 2000 word in Oktober 2000 op die planke gebring om die 30-jarige bestaansjaar te vier.
 • 2002: Die administratiewe blok word opgeknap, ʼn nuwe gedeelte aangebou om te verseker dat ons genoeg kantore vir die skoolbestuurslede het, asook ʼn volwaardige siekekamer en afrolkamer.
 • 2004: Die bestaande snoepwinkel word opgradeer en herbeplan om aan die veranderde behoeftes van die leerders te voldoen.
 • 2005: Gr R word amptelik deur die GDO goedgekeur.
 • 2008: ʼn Noodhulpkamer en addisionele kleuterklas word aangebou. Die Revue “Vivace” word opgevoer.
 • 2011: Die Wetenskap laboratorium word opgeknap.
  • Die Revue “Van Toeka tot Nou” word opgevoer.
 • 2011: In Desember tree Dr Grobler af as hoof van laerskool Horison.
 • 2012: In Februarie word mnr. GF van der Walt aangestel as hoof van Laerskool Horison.
  • Die krieketblad word oorgedoen.
  • Die tennisbane se oppervlakte word oorgedoen.
  • In Mei bied ons ʼn “Flash mob” met meer as 260 leerders aan in Clearwater Winkelsentrum.
   In November verskyn die eerste skoolkoerant (Ho-ri-so).
 • 2013: Die nuwe kaartstelsel vir die kafeteria en inbetalings word geïmplementeer.
  • Die krieketnette word opgegradeer.
  • ʼn Afdak word opgerig by die netbalbane.
  • Die Gr R speelgronde word opgeknap.
 • 2014: In Januarie begin ons met die D6 Communicator – Kommunikasie Sisteem.
  • Ons neem vir die eerste keer aan die UJ Super Reeks deel.
  • Ons skool se nuwe spreiligte word in gebruik geneem in April 2014.
  • Die plaveisel by die hoofingang en die Speelgroep se gronde word gelê.
  • Die palisade word opgesit om die kleuterskool en by die tennisbane.
 • 2015: ʼn Tweede bussie word aangekoop.
  • Tennis- en netbalbane kry spreiligte.
  • Dataprojektors word in 15 klasse geïnstalleer.
  • Dakke van saal en Grondslagfase gebou word geseël en geverf.
  • Die afdak by bussies word oorgedoen met ʼn sterker hek vir veiligheid.
  • Drie badkamers word heeltemal oorgedoen en nog twee opgegradeer.
  • Ons bied die musiekblyspel Oeboentoe in Oktober 2015 aan.
 • 2016: Al die geute van al die geboue word vervang.
  • Al die geboue word aan die buitekant geverf.
  • Nuwe afdak met plaveisel is gebou.
  • Nuwe toilette word by speelpark gebou.
  • E-beams word in al die grondslagfase klaskamers geïnstalleer.
  • Beligting in die saal opgegradeer.
  • ʼn Bakkie en twee sleepwaens aangekoop.
  • E-beams word by graad 4 tot 7 klaskamers geïnstalleer.

  Simbole
  Laerskool Horison is trots op sy pragtige simbole wat hom as ʼn unieke skool laat uitstaan.
  Net soos die skool op een van die hoogste punte aan die Witwatersrand geleë is, so ryk die opvoeders en die leerders altyd na die hoogste pieke, hetsy op akademiese, sport of kulturele gebied.
  Ons leuse is nie verniet “Wees doelgerig” nie.

  Die Skoollied
  Oor horison in vrye vlug
  Die arend hoog in bloue lug
  So hoog en fier in ons gemoed-
  Die hoop en krag en lewensmoed
  Om uit te styg en trou te bly
  Aan volk en land en God gewy.

  Die Horisonse laerskool
  Met arendsmag as sy simbool
  Waar al die kinders jonk en flink-
  Word opgelei om uit te blink
  Om vasberade en getrou
  Ons elk se erfnis uit te bou.

  REFREIN
  By ons skoolwerk en heel ons lewe
  Op die sportveld, in al ons strewe,
  Met die harte na Bo gerig –
  Bly ons leuse: Wees doelgerig!

  BERYMING DEUR: Dr. J.A. de Coning
  GETOONSET DEUR: Dr. Rykie Pienaar
  BYGEWERK DEUR: Dr. P.G.L. Grobler

  Die Skoolwapen
  Die Arend
  Hierdie voëlsoort is eie aan ons omgewing. Hy kan besondere hoë hoogtes in vlug bereik en derhalwe beweeg hy in suiwer lug waar hy verhef is bo besoedelde lug.
  Sy skerp sig stel hom in staat om sy doelwit duidelik te identifiseer. Die arend kyk nie vir jou nie, maar deur jou.  Sy sterk vlerke stel, op hulle beurt, die arend in staat om die geïdentifiseerde doelwit met krag, spoed en doelgerigtheid na te jaag. Die arend vlieg bokant die storms uit en gebruik sy vlerke om kom hoër op te stoot.

  Die Landskap as Agtergrond
  (Die Son en die Rante)
  Dit dui die presiese ligging van die skool op die Witwatersrand aan. Die son het ʼn selfverklarende simboliek terwyl die wit rante op die suiwerheid dui. Besoedelde en suiwer lug verwys na ons gedagtes en leefwêreld.
  Die wapen is ontwerp en beplan deur Mnr. J.A. Vermaak en personeel van 1971 toe die huidige skool betrek is. Aanvanklike sketse is deur ʼn personeellid, Me. A.C. Strydom, gemaak.