Laai...

Laerskool Horison het nie net hoogs gekwalifiseerde onderwysers nie maar ook onderwysers wat ‘n passie het vir die holistiese ontwikkeling van elke leerder wat onder hul vlerk besorg word. Ons streef daarna om ons leerders op alle vlakke van leer te akkomodeer en te bevorder.


Inligting

Die onderrigtyd per week vir vakke in die Grondslagfase is as volg:

Graad 1-2:  24 uur
Graad 3:  25 uur

........................................

Entrepreneursdag
Graad 1 – 3 leerders kan deelneem aan die Grondslagfase Entrepreneursdag wat een keer per jaar plaasvind.  Hierdie projek is suiwer ‘n opleidingsprojek, leerders word aangemoedig om hul produk op ‘n aantreklike wyse aan te bied en alle wins gaan aan die jong entrepreneurs!  Groot opgewondenheid en kreatiwiteit heers op hierdie dae en leerders word aangemoedig om deel te neem.

Opvoedkundige uitstappies
Graad 1 – 3 leerders gaan twee keer per jaar op ‘n opvoedkundige uitstappie.  Groot opgewondenheid heers op hierdie dae en leerders kan nie uitgepraat raak daaroor nie.  Plekke wat ons al met groot sukses besoek het is onder andere die Johannesburgse Dieretuin, Die Krokodil plaas, Plaaswerf en Die Pioniers museum. 
Indien beskikbaar is daar is ook buite instansies wat die skool besoek en leerders vermaak met hul kundigheid en kennis onder andere die Mobiele Planetarium, Mario die kulkunstenaar, Produksie 2000 en nog vele meer.

Samesang
Elke Donderdag oggend word leerders geïnspireer deur sprekers en samesang.  Die betrokke waarde van die skool word deur middel van ‘n les/storie of opvoering aan leerders deurgegee. 

Agtergrond

 • • Ons strewe na die hoogste moontlike onderwysstandaarde op ‘n gedifferensieërde basis.
 • • Die akademiese ontwikkeling van elke leerder is die hoogste prioriteit.
 • • Ons lê ‘n goeie akademiese grondslag – daarvan getuig ons leerders se prestasies in die Hoërskole.
 • • Ons poog om elke kind te lei tot selfstandigheid, doelgerigtheid en verantwoordelikheid, waar elke kind optimaal ontwikkel word om hulle volle potensiaal te bereik.
 • • Ons poog om getalle in klasse laag te hou om sodoende kwalitiet onderrig te verseker.
 • • Ons volg die KABV kurrikulum (CAPS) wat uit die volgende vakke bestaan:

- Afrikaans Huistaal
- Engels Eerste Addisionele Taal
- Wiskunde
- Lewensvaardigheid
- Zoeloe Tweede Addisionele Taal

Promosievereistes Gr. 1 – 3

  •Laerskool Horison kan met trots sê dat ons vanaf 2016 by ons Gr 1 leerders begin het met die implementering van ‘n Tweede Addisionele Taal genaamd Zoeloe. Ons glo dat ons die kinders bemagtig in ‘n diverse land en neem die taak met groot entoesiasme aan. Leerders leer deur middel van ‘n DVD reeks wat aangekoop was en inskerping vind deurlopend plaas. Die vak word informeel geasseseer en vorm nie deel van die slaagvereistes van ‘n graad nie. Graad 1 - 2 leerders kom op ‘n Woensdag om 13:40 uit, en die Graad 3 leerders om 14:00, om tyd in te ruim vir die vak. Leerders is gaande daaroor en neem aktief deel. SAWUBONA!

  •Remediërende onderwys word gratis na skool aangebied deur onderwysers om leerlinge te ondersteun wat struikelblokke ervaar met aangeleerde werk in die klas. 

  •Ons gaan in 2021 begin met Robotika vanaf Graad R tot 7. Leerders sal een keer elke 2 weke gaan vir Robotika klas.

  •Ons fokus ook om ‘n liefde vir lees te kweek by ons leerders en buiten lees in die klasse gaan leerders ook op vasgestelde periodes een keer elke 2 weke mediasentrum toe om vir hulself ‘n boekie uit te neem.

  •Laerskool Horison spog ook met interaktiewe borde wat leerders se verskillende leerstyle aanspreek en hulle betrokke maak tydens lesaanbiedinge. Leerders is aktief besig om te leer en kan nie wag om met die “towerpen” te skryf nie. 

  •Terapeute is beskikbaar by die skool op vasgestelde dae vir spesialisterapie. Dit sluit die ongerief van vervoer uit vir die ouers. Terapeute en onderwysers werk nou saam om leerders optimaal te ondersteun en ontwikkel.