Laai...

Ons strewe daarna om elke kind te lei tot selfstandigheid, doelgerigtheid en verantwoordelikheid, waar elke kind optimaal ontwikkel word, om hulle volle potensiaal te bereik.


inligting

 • Aantal Vakke GR 4 – 6 in die KABV (CAPS)

  1. Afrikaans
  2. Engels
  3. Wiskunde
  4. Natuurwetenskappe en Tegnologie
  5. Sosiale Wetenskappe
  6. Lewensvaardighede
  7. Zoeloe
  8. ...........................

  Aantal Vakke GR 7 in die KABV (CAPS)

  1. Afrikaans
  2. Engels
  3. Wiskunde
  4. Natuurwetenskappe
  5. Sosiale Wetenskappe
  6. Lewensoriëntering
  7. Ekonomiese en Bestuurwetenskappe
  8. Tegnologie
  9. Skeppende Kunste

........................................

Agtergrond

 • •Ons strewe na die hoogste moontlike onderwysstandaarde op ʼn gedifferensieërde basis.
 • •Die akademiese ontwikkeling van elke leerder is die hoogste prioriteit.
 • •Ons lê ʼn goeie akademiese grondslag – daarvan getuig ons leerder se prestasies in die Hoërskole.
 • •By Horison is ʼn span goed gekwalifiseerde, hoogs gemotiveerde onderwysers.
 • •Ons strewe daarna om elke kind te lei tot selfstandigheid, doelgerigtheid en verantwoordelikheid, waar elke kind optimaal ontwikkel word, om hulle volle potensiaal te bereik.
 • •Die skool neem jaarliks met groot onderskeiding deel aan die volgende akademiese kompetisies: Mental Maths, Spellathons, SW, EBW, Wiskunde-, Natuurwetenskappe en Tegnologie Olimpiades
 • •Die skool bied ook ʼn interne Wiskunde uitdagingsaand aand, ʼn Spelling Bee aand en ʼn Afri-Spel kompetisie.
 • •Remediërende onderwys word na skool gratis aangebied om leerders te ondersteun.
 •  

  Promosievereistes GR. 4 – 6

  Afrikaans Huistaal: 4 (50%)
  Engels Eerste Addisionele Taal: 3 (40%)
  Wiskunde: 3 (40%)
  Enige twee van die ander drie vakke: 3 (40%)

 • Promosievereistes GR. 7

 • Afrikaans Huistaal: 4 (50%)
  Engels Eerste Addisionele Taal: 3 (40%)
  Wiskunde: 3 (40%)
  Enige drie van die ander vakke: 3 (40%)
  Enige twee van die oorblywende vakke: 3 (40%)

  Gewigsfaktor vir punte in die KABV (CAPS)
  In die Intermediêre fase (Gr. 4 – 6) tel die skoolgebaseerde komponent 75% en die einde van die jaar eksamen 25%.
  In die Senior fase (Gr. 7) tel die skoolgebaseerde komponent 40% en die einde van die jaar eksamen 60%.