Laai...

Die skool beskik oor ‘n gekwalifiseerde kinderkinetikus wat MBK (Menslike bewegingskunde of LO) vir Graad R tot Graad 3 leerders aanbied. Die KABV kurrikulum word gevolg maar word aangevul deur programme wat uitgewerk word om leerders optimaal te ontwikkel.


Kinderkinetika is ‘n professie wat poog om neuro-motoriese ontwikkeling van kinders, ouderdom 0-13 jaar, optimaal te bevorder deur gebruik te maak van  wetenskaplike gebaseerde fisieke aktiwiteite. Die hoof fokus is om funksionele groei en ontwikkeling te bevorder deur die implementering van toepaslike aangepaste en rehabilitasieprogramme vir kinders met groei- en/of ontwikkelingsagterstande en gestremdhede.

Met die kennis en kundigheid van ons kinderkinetikus word leerders  geïdentifiseer tydens lesse en vroegtydig gehelp om hindernisse te oorkom. 

Ander programme wat aangebied word deur die kinderkinetikus teen ‘n addisionele fooi: 

  • Op versoek van ouers kan ‘n volledige evaluasie gedoen word asook ‘n aangepaste of remediërende program gevolg word.
  • ‘n Welstand program wat naskool aangebied word vir leerders wat stoei met emosionele- en sosiale kwessies.
  • Skoolgereedheidstoetse met ‘n volledige verslag kan aangevra word.