Laai...

Toekennings vir prestasie binne skoolverband word tydens prysuitdelings oorhandig, terwyl prestasies buite skoolverband, tydens saalopeninge oorhandig word. Ouers moet bewyse van prestasies skriftelik indien by die skool. Prestasies op klubvlak word nie in aanmerking geneem vir skooltoekennings nie. Toekennings wat leerlinge ontvang by klubs, word wel tydens saalopeninge aan kinders oorhandig.Kyk gerus hier vir die nuutste prestasies op >>


Ons bied ruim geleentheid vir elke kind om sy/haar volle potensiaal te bereik en die toekennings berus op die erkenning van die prestasies gelewer, gemeet aan norme wat deur die beheerliggaam saamgestel word. Die opvoedkundige waarde van prestasies op alle gebiede word nie onderskat nie en word derhalwe ingesluit by die erkenningsnorme. Hierdie toekennings word jaarliks hersien, ten einde te verseker dat die toekennings tred sal hou met die veranderende onderwysmillieu.

Ons gee graag erkenning vir:

 • Skoolbesoek
 • Akademie
 • Sport
 • Kultuur
 • Leierskap
 • Presteerders van die week (saal)
 • Prestasies buite skoolverband (saal)
 • Top 10 Kwartaalliks

Tipe toekenning vir presteerders vanaf Gr. R:

 • Sertifikate/Arendtoekenning Gr. R – 3
 • Balkiesisteem (Metaal- en Lapbalkies)
 • Medaljes
 • Trofeë
 • Boekpryse vir Afr, Eng en Wisk (Gr. 4-6)