Laai...

Leerling registrasies

Laerskool Horison is ‘n Afrikaansmedium skool en alle leerders wat aan die volgende vereistes voldoen, is welkom om hier aansoek tot registrasie te doen:
- Leerders en hulle ouers moet Afrikaans as medium van onderrig aanvaar en moet taalvaardig genoeg wees om in Afrikaans onderrig te word.
- Leerders en hulle ouers moet die skool se dissiplinêre beleid ondersteun en uitvoer.
- Leerders en ouers moet die skool se visie, missie asook waardesisteem ondersteun
Laerskool Horison is ‘n verpligte skoolfondsbetalende skool.