Laai...

Leerling registrasies

Laerskool Horison is ‘n Afrikaansmedium skool en alle leerders wat aan die volgende vereistes voldoen, is welkom om hier aansoek tot registrasie te doen:
- Leerders en hulle ouers moet Afrikaans as medium van onderrig aanvaar en moet taalvaardig genoeg wees om in Afrikaans onderrig te word.
- Leerders en hulle ouers moet die skool se dissiplinêre beleid ondersteun en uitvoer.
- Leerders en ouers moet die skool se visie, missie asook waardesisteem ondersteun
Laerskool Horison is ‘n verpligte skoolfondsbetalende skool.

dokumente

Laerskool Registrasie Vorm 2019(PDF)

Laerskool Registrasie Vorm 2020(PDF)

Skakel gerus ons kantoor met enige vrae -
Kantoor: 011 763-5617 / 18