Laai...

In 2015 is “Oeboentoe” in die Fairlands NG Kerk opgevoer. Dit was die eerste Musiek-Blyspel. In September 2017 is "Flenterkoning" opgevoer in Horison Laerskool se saal. In 2019 het ons eie perspneel 'n produksie geskryf, "Horie dis 'n Storie" en dit is in September 2019 opgevoer.


inligting

Musiekblyspel

  • “Oeboentoe” word in 2015 opgevoer.
  • “Flenterkoning” word in 2017 opgevoer.
  • “Horie dis 'n Storie” word in 2019 opgevoer.

Algemeen

    Junior- en Seniorlede, vanaf Gr. RR – Gr. 7. Groepsdeelname in graadverband. Optredes o.a in Roodepoortse Stadsteater. Word per geleentheid deur bekwame beoordelaar beskryf as “beste revue in 27 jaar deur my beoordeel.” Gekeur vir optredes tydens Rentmeester Kunstefees, Staatsteater en Pretoria.