Laai...

In 2015 is “Oeboentoe” in die Fairlands NG Kerk opgevoer. Dit was die eerste Musiek-Blyspel. Tans is hulle besig met die instudering van “Flenterkoning”. Die optrede word beplan vir September 2017.


inligting

Musiekblyspel

  • “Oeboentoe” word in 2015 opgevoer.
  • “Flenterkoning” word in 2017 opgevoer.

Algemeen

    Junior- en Seniorlede, vanaf Gr. RR – Gr. 7. Groepsdeelname in graadverband. Optredes o.a in Roodepoortse Stadsteater. Word per geleentheid deur bekwame beoordelaar beskryf as “beste revue in 27 jaar deur my beoordeel.” Gekeur vir optredes tydens Rentmeester Kunstefees, Staatsteater en Pretoria.