Laai...

Skoolfonds

NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT IN TERME VAN ATRIKEL 40 VAN DIE SUID AFRIKAANSE SKOLEWET, WET 84 VAN 1996 SOOS GEWYSIG, HET OUERS ‘N REGSPLIG OM SKOOLFONDS TE BETAAL. DIE WET TREF GEEN ONDERSKEID TUSSEN GETROUDE, GESKEIDE OF ENKELOUERS AAN NIE EN BEIDE OUERS IS GESAMENTLIK EN/OF AFSONDERLIK AANSPREEKLIK VIR DIE BETALING VAN DIE SKOOLFONDS.

Bank Besonderhede

Skakel asb ons kantoor vir al die bank besonderhede.