Laai...

Laerskool Horison beskik oor twee Spesiale Onderrig klasse. Hierdie klasse akkommodeer Afrikaanse leerders tussen die ouderdom van 7-12 jaar. Hierdie is leerders met spesiale onderwysbehoeftes en in die meeste gevalle, leerders wat ʼn graad vir die tweede keer moet herhaal, maar dan in hierdie klas geplaas word vir alternatiewe hulp en ondersteuning. Die leerders in hierdie klas ervaar spesifieke leer geremdhede en kon nie sukses behaal in die hoofstroom nie. Ons is egter bewus daarvan dat alle leerders kan leer en sukses kan behaal op sy/haar eie tyd, eie pas en binne sy/haar eie vermoë. Hierdie leerders werk dus elkeen op sy/haar eie vlak. Die kurrikulum word aangepas om hierdie leerders se behoeftes aan te spreek so ook die assessering.


Die ideaal is dat hierdie klas nie meer as 16 leerders sal huisves nie. Sodra ʼn leerder 13 jaar oud word, word hy/sy oorgeplaas na Roodepark Skool.
Voordat ʼn leerder in hierdie spesiale klas geplaas word, word onderhoude met die ouers gevoer deur die SBST. Die ouer speel dus ʼn groot rol in die plasing van so ʼn leerder.

  • Die onderwyser/es voltooi al die nodige vorms.
  • Toestemming van ouer/ouers vir die plasing van leerder na Spesiale klas.
  • Sielkundige verslae / Arbeidsterapie verslae / enige toepaslike verslae wat leerder toets.

Hierdie dokumente word na die Distrik kantoor gestuur. Indien hulle dit goedkeur, ontvang die leerder ʼn LSEN verwysing nommer en kan hy/sy oorgeplaas word na die Spesiale klas.
Hierdie klas volg die KABV (CAPS) kurrikulum in ʼn meer buigsame vorm en maak gebruik van alternatiewe assessering.

i