Leerling Registrasies

Laerskool Horison is ‘n Afrikaansmedium skool en alle leerders wat aan die volgende vereistes voldoen, is welkom om hier aansoek tot registrasie te doen:

• Leerders en hulle ouers moet Afrikaans as medium van onderrig aanvaar en moet taalvaardig genoeg wees om in Afrikaans onderrig te word.
• Leerders en hulle ouers moet die skool se dissiplinêre beleid ondersteun en uitvoer.
• Leerders en ouers moet die skool se visie, missie asook waardesisteem ondersteun.

Laerskool Horison is ‘n verpligte skoolfondsbetalende skool.

- LAERSKOOL HORISON -

GR. 1-7 REGISTRASIE | TOELATINGSVORM 2023

  Voltooi asseblief die onderstaande vorm volledig. Alternatiewelik kan die vorm en die onderdeming in PDF-Formaat afgelaai, ingevul en per e-pos na finansies@horison.co.za gestuur word. Die volgende toepaslike dokumente moet hierdie vorm vergesel.
  1. Leerder/s se Geboortesertifikaat
  2. BEIDE ouers se ID dokumente
  3. Bewys van Adres
  4. Leerder/s se Immuniseringskaart
  5. Oorplasingskaart (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)
  6. Nuutste Rapport (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)

  INDIEN U VAN 'N ANDER SKOOL OORPLAAS:

  BESONDERHEDE VAN LEERDERS

  LEERDER 1

  Leerder Graad 2023

  LEERDER 2

  Leerder Graad 2023

  LEERDER 3

  Leerder Graad 2023
  HUISADRES

  (Domicilium Citandi) Waar kinders woonagtig is

  POSADRES

  Vul asb. ook in al is dit dieselfde as huisadres

  BESONDERHEDE VAN BIOLOGIESE | AANGENOME OUERS OF WETTIGE VOOGDE

  Beide ouers sal gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik wees vir die betaling van skoolfonds

  OUER | VOOG 1
  DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...

  DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..

  OUER | VOOG 2
  DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...

  DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..

  IN GEVAL VAN WETTIGE VOOG - HEG ASSEBLIEF ENIGE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE BY U AANSOEK AAN:
  HOFBEVEL OF AANSTELLING IN TERME VAN ‘N TESTAMENT (PDF FORMAAT - NIE GROTER AS 3MB)

  IN GEVAL VAN NOOD KONTAK ASSEBLIEF
  AANTAL KINDERS IN DIE GESIN. DUI ASSEBLIEF AAN

  EERSTE KIND

  Geslag
  Ouderdom

  TWEEDE KIND

  Geslag
  Ouderdom

  DERDE KIND

  Geslag
  Ouderdom

  VIERDE KIND

  Geslag
  Ouderdom

  VYFDE KIND

  Geslag
  Ouderdom

  SESDE KIND

  Geslag
  Ouderdom

  SEWENDE KIND

  Geslag
  Ouderdom
  KONTAKBESONDERHEDE VAN FAMILIE OF VRIENDE WAT NIE BY U WOON NIE

  KONTAK PERSOON 1

  KONTAK PERSOON 2

  MEDIESE BESONDERHEDE
  MY KIND | KINDERS HET DIE VOLGENDE ALLERGIEË, CHRONIESE SIEKTES OF ANDER MEDIESE KONDISIES WAARVAN EK BEWUS IS
  EK WIL GRAAG DIE VOLGENDE ONDER DIE VOOGONDERWYSER SE AANDAG BRING
  INDIEN U KIND ARBEIDSTERAPIE OF SPRAAKTERAPIE ONTVANG, DUI ASSEBLIEF AAN EN HEG ‘N AFSKRIF VAN DIE VERSLAG BY HIERDIE VORM AAN
  AFSKRIF VAN ARBEIDS | SPRAAKTERAPIE VERSLAG - PDF FORMAAT NIE GROTER AS 3MB
  NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT IN TERME VAN ARTIKEL 40 VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, WET 84 VAN 1996 SOOS GEWYSIG, HET OUERS ‘N REGSPLIG OM SKOOLFONDS TE BETAAL. DIE WET TREF GEEN ONDERSKEID TUSSEN GETROUDE, GESKEIDE OF ENKELOUERS NIE EN BEIDE OUERS IS GESAMENTLIK EN/OF AFSONDERLIK AANSPREEKLIK VIR DIE BETALING VAN DIE SKOOLFONDS.

  DIE VOLGENDE DOKUMENTE MOET ASB. GELAAI WORD - NET PDF FORMAAT VIR DOKUMENTE WORD AANVAAR

  1. Leerder/s se Geboortesertifikaat
  2. BEIDE ouers se ID Dokumente
  3. Bewys van Adres
  4. Leerder/s se Immuniseringskaart
  5. Oorplasingskaart (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)
  6. Nuutse Rapport (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)
  Baie welkom by ons skool! Mag u alles hier vind waarop u hoop!

  'n Ontvangsbevestiging sal vir u ge-e-pos word tesame met u afskrif van hierdie Registrasie | Toelatingsvorm 2023. Die onderneming dokument ONDERNEMING 2022 AANHANGSEL A sal ook aangeheg wees. U moet asb. hierdie dokument voltooi, teken en terug stuur na finansies@horison.co.za - Die dokument kan ook elektronies ingevul word MAAR waar aangedui, moet dokument met 'n pen geparafeer en geteken word asb.
  Wag asb. 'n paar sekondes vir sukses boodskap om hieronder te verskyn voordat u die bladsy verlaat!

  Leerling Registrasies

  Laerskool Horison is ‘n Afrikaansmedium skool en alle leerders wat aan die volgende vereistes voldoen, is welkom om hier aansoek tot registrasie te doen:

  • Leerders en hulle ouers moet Afrikaans as medium van onderrig aanvaar en moet taalvaardig genoeg wees om in Afrikaans onderrig te word.
  • Leerders en hulle ouers moet die skool se dissiplinêre beleid ondersteun en uitvoer.
  • Leerders en ouers moet die skool se visie, missie asook waardesisteem ondersteun.

  Laerskool Horison is ‘n verpligte skoolfondsbetalende skool.

  - LAERSKOOL HORISON -

  GR. 1-7 REGISTRASIE | TOELATINGSVORM 2023

   Voltooi asseblief die onderstaande vorm volledig. Alternatiewelik kan die vorm en die onderdeming in PDF-Formaat afgelaai, ingevul en per e-pos na finansies@horison.co.za gestuur word. Die volgende toepaslike dokumente moet hierdie vorm vergesel.
   1. Leerder/s se Geboortesertifikaat
   2. BEIDE ouers se ID dokumente
   3. Bewys van Adres
   4. Leerder/s se Immuniseringskaart
   5. Oorplasingskaart (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)
   6. Nuutste Rapport (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)

   INDIEN U VAN 'N ANDER SKOOL OORPLAAS:

   BESONDERHEDE VAN LEERDERS

   LEERDER 1

   Leerder Graad 2023

   LEERDER 2

   Leerder Graad 2023

   LEERDER 3

   Leerder Graad 2023
   HUISADRES

   (Domicilium Citandi) Waar kinders woonagtig is

   POSADRES

   Vul asb. ook in al is dit dieselfde as huisadres

   BESONDERHEDE VAN BIOLOGIESE | AANGENOME OUERS OF WETTIGE VOOGDE

   Beide ouers sal gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik wees vir die betaling van skoolfonds

   OUER | VOOG 1
   DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...

   DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..

   OUER | VOOG 2
   DUI ASSEBLIEF AAN. EK IS LEERDER/S SE...

   DUI ASSEBLIEF AAN. IS U..

   IN GEVAL VAN WETTIGE VOOG - HEG ASSEBLIEF ENIGE VAN DIE VOLGENDE DOKUMENTE BY U AANSOEK AAN:
   HOFBEVEL OF AANSTELLING IN TERME VAN ‘N TESTAMENT (PDF FORMAAT - NIE GROTER AS 3MB)

   IN GEVAL VAN NOOD KONTAK ASSEBLIEF
   AANTAL KINDERS IN DIE GESIN. DUI ASSEBLIEF AAN

   EERSTE KIND

   Geslag
   Ouderdom

   TWEEDE KIND

   Geslag
   Ouderdom

   DERDE KIND

   Geslag
   Ouderdom

   VIERDE KIND

   Geslag
   Ouderdom

   VYFDE KIND

   Geslag
   Ouderdom

   SESDE KIND

   Geslag
   Ouderdom

   SEWENDE KIND

   Geslag
   Ouderdom
   KONTAKBESONDERHEDE VAN FAMILIE OF VRIENDE WAT NIE BY U WOON NIE

   KONTAK PERSOON 1

   KONTAK PERSOON 2

   MEDIESE BESONDERHEDE
   MY KIND | KINDERS HET DIE VOLGENDE ALLERGIEË, CHRONIESE SIEKTES OF ANDER MEDIESE KONDISIES WAARVAN EK BEWUS IS
   EK WIL GRAAG DIE VOLGENDE ONDER DIE VOOGONDERWYSER SE AANDAG BRING
   INDIEN U KIND ARBEIDSTERAPIE OF SPRAAKTERAPIE ONTVANG, DUI ASSEBLIEF AAN EN HEG ‘N AFSKRIF VAN DIE VERSLAG BY HIERDIE VORM AAN
   AFSKRIF VAN ARBEIDS | SPRAAKTERAPIE VERSLAG - PDF FORMAAT NIE GROTER AS 3MB
   NEEM ASSEBLIEF KENNIS DAT IN TERME VAN ARTIKEL 40 VAN DIE SUID-AFRIKAANSE SKOLEWET, WET 84 VAN 1996 SOOS GEWYSIG, HET OUERS ‘N REGSPLIG OM SKOOLFONDS TE BETAAL. DIE WET TREF GEEN ONDERSKEID TUSSEN GETROUDE, GESKEIDE OF ENKELOUERS NIE EN BEIDE OUERS IS GESAMENTLIK EN/OF AFSONDERLIK AANSPREEKLIK VIR DIE BETALING VAN DIE SKOOLFONDS.

   DIE VOLGENDE DOKUMENTE MOET ASB. GELAAI WORD - NET PDF FORMAAT VIR DOKUMENTE WORD AANVAAR

   1. Leerder/s se Geboortesertifikaat
   2. BEIDE ouers se ID Dokumente
   3. Bewys van Adres
   4. Leerder/s se Immuniseringskaart
   5. Oorplasingskaart (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)
   6. Nuutse Rapport (indien van 'n ander skool oorgeplaas word)
   Baie welkom by ons skool! Mag u alles hier vind waarop u hoop!

   'n Ontvangsbevestiging sal vir u ge-e-pos word tesame met u afskrif van hierdie Registrasie | Toelatingsvorm 2023. Die onderneming dokument ONDERNEMING 2022 AANHANGSEL A sal ook aangeheg wees. U moet asb. hierdie dokument voltooi, teken en terug stuur na finansies@horison.co.za - Die dokument kan ook elektronies ingevul word MAAR waar aangedui, moet dokument met 'n pen geparafeer en geteken word asb.
   Wag asb. 'n paar sekondes vir sukses boodskap om hieronder te verskyn voordat u die bladsy verlaat!

   Aanwysings

   Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort |
   Johannesburg | Gauteng | 1724

   Kontak Ons

   Telefoon 1: 011 763 5617
   Telefoon 2: 011 763 5618
   E-Pos: hoof@horison.co.za

   Volg Ons

   Stuur Boodskap

    Aanwysings

    Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

    Kontak Ons

    Telefoon 1: 011 763 5617
    Telefoon 2: 011 763 5618
    E-Pos: hoof@horison.co.za

    Volg Ons

    Stuur Boodskap

     Aanwysings

     Hoek Van Weaver- en Moutonstraat | Horison | Roodepoort | Johannesburg | Gauteng | 1724

     Kontak Ons

     Telefoon 1: 011 763 5617
     Telefoon 2: 011 763 5618
     E-Pos: hoof@horison.co.za

     Volg Ons

     Stuur Boodskap